www.eprace.edu.pl » rejestrowanie-multimediow » spis treści

Szerokopasmowy interfejs urządzeń rejestrujących sygnały multimedialne ze sprzętową realizacją protokołów TCP/IP1. Wstęp

 1.1. Wprowadzenie

 1.2. Cel pracy i zarys jego realizacji2. Stos protokołów TCP/IP

 2.1. Protokół IP

 2.2. Protokół ICMP

 2.3. Protokół TCP

 2.4. Protokół UDP

 2.5. Protokoły ARP i RARP3. Sieć Ethernet

 3.1. Warstwa fizyczna

 3.2. Protokół CSMA/CD

 3.3. Ramka podwarstwy MAC4. Opis rejestratora rozmów

 4.1. Funkcje realizowane przez urządzenie

 4.2. Sposób podłączenia rejestratora

 4.3. Budowa urządzenia5. Procesor sygnałowy DSP56362

 5.1. Informacje ogólne o mikroprocesorach sygnałowych

 5.2. Architektura mikroprocesora DSP563626. Układ interfejsu sieciowego W3100A

 6.1. Informacje ogólne

 6.2. Opis funkcjonalny

 6.3. Interfejs mikrokontrolera

 6.4. Współpraca z transceiverem warstwy fizycznej7. Program wykonywany przez mikroprocesor sygnałowy

 7.1. Rodzaje i formaty ramek używanych do wymiany informacji

 7.2. Organizacja programu

 7.3. Procedury obsługi interfejsu sieciowego

 7.4. Zapewnienie niezawodności transmisji

 7.5. Ładowanie programu do pamięci procesora8. Program komputerowy obsługujący rejestrator

 8.1. Możliwości programu

 8.2. Interfejs użytkownika

 8.3. Pliki kodu źródłowego

 8.4. Implementacja interfejsu użytkownika

 8.5. Implementacja zasadniczych funkcji programu9. Podsumowanie10. Bibliografia11. Dodatek A

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.