www.eprace.edu.pl » rejestrowanie-multimediow » Sieć Ethernet » Ramka podwarstwy MAC

Ramka podwarstwy MAC

Dane przesyłane przez sieć Ethernet są formatowane w tzw. ramki MAC o strukturze przedstawionej na rysunku 3.2. Liczby nad polami ramki oznaczają ich długość w bajtach.


Rys. 3.2. Format ramki Ethernet MAC


Funkcje poszczególnych pól są następujące:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.