www.eprace.edu.pl » rejestrowanie-multimediow » Program komputerowy obsługujący rejestrator

Program komputerowy obsługujący rejestrator

Program obsługujący rejestrator rozmów telefonicznych przystosowany jest do pracy w 32-bitowych systemach operacyjnych rodziny Microsoft Windows. Został on napisany w języku C++, w środowisku Microsoft Visual Studio. Powodem wyboru tego środowiska była prostota tworzenia okienkowego interfejsu użytkownika przy wykorzystaniu biblioteki MFC, będącej składnikiem pakietu Visual Studio. Spośród języków programowania dostępnych w tym pakiecie wybrałem C++ ze względu z jednej strony na jego uniwersalność, a z drugiej na fakt, że jest to język niskiego poziomu całkowicie kompilowany do kodu maszynowego, co pociąga za sobą wysoką wydajność działania napisanych w nim programów.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Możliwości programu


Interfejs użytkownika


Pliki kodu źródłowego


Implementacja interfejsu użytkownika


Implementacja zasadniczych funkcji programu


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.