www.eprace.edu.pl » rejestrowanie-multimediow » Program wykonywany przez mikroprocesor sygnałowy

Program wykonywany przez mikroprocesor sygnałowy

Program na procesor DSP został napisany w asemblerze. Listing programu został zamieszczony na dołączonym dysku CD-ROM (plik dsp.asm). Zadaniem programu jest odbieranie danych głosowych oraz sygnałów sterujących (np. informacja o rozpoczęciu rozmowy) od kart interfejsów telefonicznych, wykonywanie automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC) oraz przesyłanie odebranych danych do komputera za pomocą łącza Ethernetowego. Ponadto program odbiera przez to łącze informacje o parametrach algorytmu AGC ustawianych na komputerze. Obsługiwane są maksymalnie 32 kanały głosowe (po 2 kanały na maksymalnie 16 kartach interfejsów linii).Podrozdzialy w tym rozdziale:


Rodzaje i formaty ramek używanych do wymiany informacji


Organizacja programu


Procedury obsługi interfejsu sieciowego


Zapewnienie niezawodności transmisji


Ładowanie programu do pamięci procesora


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.