www.eprace.edu.pl » rejestrowanie-multimediow » Program wykonywany przez mikroprocesor sygnałowy » Ładowanie programu do pamięci procesora

Ładowanie programu do pamięci procesora

Pierwszą czynnością, jaką wykonuje procesor DSP po włączeniu zasilania rejestratora jest załadowanie programu do pamięci wewnętrznej RAM obszaru P. Program ten zapisany jest na stałe w pamięci flash mikrokontrolera Atmel (którego podstawową funkcją jest pobieranie informacji sterujących z modułów obsługujących linie telefoniczne). Do transferu programu wykorzystany jest interfejs SHI procesora sygnałowego, pracujący z protokołem SPI. Protokół ten jest zaimplementowany programowo w mikrokontrolerze Atmel.

Jednak ze względu na zbyt małą pojemność pamięci flash mikrokontrolera, umieszczony tam został tylko program pomocniczy, którego kod źródłowy boot_4.asm został zamieszczony na dołączonym dysku CD-ROM. Zadaniem tego programu jest załadowanie programu głównego dsp.asm z komputera obsługującego rejestrator za pomocą interfejsu Ethernet.

Program główny przesyłany jest w postaci sekwencji datagramów UDP. W datagramach tych dane zorganizowane są w grupy po 3 kolejne bajty, które są składane przez program boot_4.asm w słowa 24-bitowe, na jakich operuje procesor DSP. Kolejność bajtów w każdej trójce jest taka, że pierwszy stanowi 8 najmłodszych bitów słowa, następny 8 środkowych i ostatni 8 najstarszych.

Pierwsze 6 bajtów pierwszego datagramu, przekształcane zgodnie z powyższą regułą na 2 słowa, stanowi nagłówek. Pierwsze jego słowo zawiera adres w pamięci P, pod który ma być załadowany program, a drugie określa długość programu w słowach. Dalsze bajty oraz pozostałe datagramy zawierają właściwy kod programu.

Przesyłanie odbywa się w ten sposób, że po odebraniu każdego datagramu rejestrator wysyła 1 bajt potwierdzenia, co oznacza dla komputera, że może kontynuować wysyłanie danych. Rejestrator rozpoznaje koniec ładowania programu po odebraniu liczby słów wskazanej w nagłówku. Wówczas następuje skok do programu głównego. Jest on wykonywany począwszy od adresu, pod który załadowano jego pierwsze słowo.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.