www.eprace.edu.pl » rejestrowanie-multimediow » Stos protokołów TCP/IP

Stos protokołów TCP/IP

Transmisja pomiędzy rejestratorem a komputerem została zrealizowana na bazie zestawu protokołów TCP/IP. Takiego wyboru dokonano ze względu na ich zastosowanie w sieci Internet, czego konsekwencją jest powszechny dostęp do urządzeń i programów obsługujących te protokoły.


Zestaw protokołów nazywany w skrócie TCP/IP składa się z następujących protokołów: TCP, UDP, IP, ICMP, ARP, RARP oraz innych, które nie zostały omówione w tej pracy. W celu usystematyzowania protokołów sieciowych opracowano model 7-warstwowy OSI. Umiejscowienie na nim protokołów zestawu TCP/IP pokazuje rysunek 2.1.

Rys. 2.1. Model warstwowy OSI sieci ze wskazaniem położenia zestawu protokołów TCP/IPPodrozdzialy w tym rozdziale:


Protokół IP


Protokół ICMP


Protokół TCP


Protokół UDP


Protokoły ARP i RARP


komentarze

jjgjyyy

skomentowano: 2009-04-21 13:16:02 przez: mhj

fhtftedfghjkkkkuuuttsa

skomentowano: 2009-04-21 13:16:37 przez: ddthhdd

dobre

skomentowano: 2011-10-25 13:14:21 przez: :)

:*****


skomentowano: 2011-10-25 13:21:36 przez: szula

skomentowano: 2015-01-21 14:04:01 przez:

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.