www.eprace.edu.pl » rejestrowanie-multimediow

Szerokopasmowy interfejs urządzeń rejestrujących sygnały multimedialne ze sprzętową realizacją protokołów TCP/IP

Autor:

do wiadomości redakcji

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

dr inż. Roman Rumian

Recenzent:Uczelnia:

Akademia Górniczo-Hutnicza

Kierunek:

Elektronika i telekomunikacja

Data powstania:

2004-01-10

Data zamieszczenia na portalu:

2008-05-14 20:15:16

Opis pracy:

Praca ta ma na celu zrealizowanie transmisji danych multimedialnych przez sieć z protokołami TCP/IP na przykładzie interfejsu rejestratora rozmów telefonicznych, pozwalającego połączyć go z komputerem
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.