www.eprace.edu.pl » rejestrowanie-multimediow » Sieć Ethernet

Sieć Ethernet

Sieć Ethernet, określona standardem IEEE 802.3, definiuje warstwę fizyczną i warstwę łącza danych modelu OSI. Warstwa łącza danych dzieli się na dwie podwarstwy: niższą – MAC (ang. Medium Access Control) i wyższą – LLC (ang. Logical Link Control). Zadaniem podwarstwy MAC jest rozstrzyganie konfliktów przy dostępie do medium w oparciu o protokół CSMA/CD. Podwarstwa LLC stanowi ogniwo pośrednie pomiędzy podwarstwą MAC, a warstwą sieci.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Warstwa fizyczna


Protokół CSMA/CD


Ramka podwarstwy MAC


komentarze

UGA!

skomentowano: 2010-03-10 14:31:00 przez: sss

cheuhncuehnchnuhncu

skomentowano: 2011-05-05 01:24:40 przez: okok

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.