www.eprace.edu.pl » rejestrowanie-multimediow » Opis rejestratora rozmów

Opis rejestratora rozmów

Rejestrator rozmów telefonicznych jest urządzeniem przeznaczonym do pracy w instytucjach, w których zachodzi potrzeba utrwalenia rozmów telefonicznych w celu późniejszej weryfikacji. Urządzenie zostało zaprojektowane do współpracy ze standar­dowym komputerem klasy PC, co zapewnia łatwość użycia.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Funkcje realizowane przez urządzenie


Sposób podłączenia rejestratora


Budowa urządzenia


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.