www.eprace.edu.pl » rejestrowanie-multimediow » Opis rejestratora rozmów » Sposób podłączenia rejestratora

Sposób podłączenia rejestratora

Użytkowanie rejestratora wymaga podłączenia go do sieci komputerowej i do napięcia zasilania oraz dołączenie do niego linii telefonicznych, na których mają być rejestrowane rozmowy.

Rejestrator należy podłączyć do sieci komputerowej lub bezpośrednio do komputera obsługującego rejestrator za pomocą kabla typu skrętka, korzystając z gniazda RJ45 w rejestratorze. W przypadku podłączenia bezpośrednio do komputera należy użyć kabla ze skrzyżowanymi parami przewodów nadawczą i odbiorczą. W przypadku podłączenia do sieci rejestrator musi znajdować się w tej samej sieci co komputer obsługujący, a sieć musi zapewnić przepustowość wystarczającą do przesłania przewidywanej liczby jednoczesnych rozmów z pewnym nadmiarem. Jedna rozmowa wymaga przepustowości około 100kbit/s na przesłanie danych głosowych i informacji sterujących.

Do każdej linii telefonicznej należy przyporządkować jedną parę gniazdek telefonicznych rejestratora, uwzględniając przy tym typ linii (analogowa lub cyfrowa). Sygnał przychodzący z centrali należy podłączyć do jednego gniazdka z danej pary, a aparat telefoniczny do drugiego.

Po wykonaniu powyższych połączeń należy podłączyć rejestrator do sieci zasilającej i uruchomić program komputerowy przeznaczony do jego obsługi, którego sposób użytkowania został opisany w rozdziale 8.2.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.