www.eprace.edu.pl » rejestrowanie-multimediow » Opis rejestratora rozmów » Funkcje realizowane przez urządzenie

Funkcje realizowane przez urządzenie

Rejestrator rozmów pozwala na archiwizację rozmów odbywających się na wielu liniach telefonicznych. Rozmowy są archiwizowane na dysku twardym komputera klasy PC, w postaci plików WAV z kompresją logarytmiczną typu A-law. Dźwięk jest próbkowany z częstotliwością 8000 próbek na sekundę, a każda próbka jest reprezentowana przez 8 bitów, co daje strumień 64kbit/s na jeden kanał. Możliwa jest rejestracja do 32 rozmów jednocześnie, o ile zostanie zainstalowana odpowiednia liczba interfejsów linii.

Rejestrator komunikuje się z komputerem za pomocą sprzęgu ethernetowego, który jest tematem tej pracy magisterskiej. Sprzęg ten musi umożliwiać przesłanie danych z 32 rejestrowanych jednocześnie kanałów, co daje wymaganie na minimalną przepustowość równą 2Mbit/s, a po uwzględnieniu potwierdzeń oraz nagłówków przesyłanych pakietów – około 3Mbit/s.

Do transmisji wykorzystywany jest protokół UDP, a mechanizmy zapewniające niezawodność transmisji zostały zrealizowane w warstwie aplikacji. Protokół TCP został odrzucony, ponieważ wymagana jest tu transmisja do 33 strumieni danych równolegle (32 rozmowy i dane sterujące), podczas gdy wykorzystywany układ scalony realizujący sprzętowo stos TCP/IP obsługuje maksymalnie 4 strumienie. Ponadto za protokołem UDP przemawiała mniejsza długość nagłówka.

Rejestrator automatycznie wykrywa rozpoczęcie i zakończenie rozmowy, aby na tej podstawie uruchomić i zatrzymać rejestrację. Dzięki temu urządzenie może pracować bez udziału osoby obsługującej. Istnieje możliwość obsługi zarówno analogowych, jak i cyfrowych linii telefonicznych.

W rejestrowanym sygnale mowy mogą występować znaczne różnice głośności, których skutkiem może być utrata jakości niektórych fragmentów po przetworzeniu na postać cyfrową. Z tego względu rejestrator został wyposażony w funkcję automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW, ang. AGC). Jej parametry można ustawić za pomocą programu komputerowego obsługującego urządzenie, jednak sam algorytm ARW jest wykonywany na bieżąco przez procesor rejestratora. W razie, gdy nie zachodzi potrzeba stosowania tej funkcji, użytkownik ma możliwość jej wyłączenia.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.