www.eprace.edu.pl » rejestrowanie-multimediow » Program komputerowy obsługujący rejestrator » Możliwości programu

Możliwości programu

Program został napisany tak, aby umożliwić wykorzystanie wszystkich funkcji oferowanych przez rejestrator rozmów. Po pierwsze, pozwala on na załadowanie zasadniczego programu dsp.asm do rejestratora. Poza tym, zasadniczą funkcją programu jest zapisywanie treści rozmów telefonicznych w postaci plików typu WAV z kompresją A-law. Pliki te są tworzone automatycznie w momencie rozpoczęcia rozmowy. Ponadto użytkownik może ustawiać parametry algorytmu AGC dla każdego kanału z osobna za pomocą wygodnego interfejsu graficznego, co powoduje ich natychmiastowe przesłanie do rejestratora.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.