www.eprace.edu.pl » rejestrowanie-multimediow » Układ interfejsu sieciowego W3100A » Interfejs mikrokontrolera

Interfejs mikrokontrolera

Układ W3100A może komunikować się z mikroprocesorem w jeden z dwóch sposobów: magistralą równoległą lub magistralą I2C. Magistrala równoległa składa się z 8 linii danych, 15 linii adresowych i sygnałów ChipSelect, Read, Write. Umożliwia to podłączenie układu do procesora w taki sposób, żeby był on widziany przez procesor jako obszar w pamięci.

Dodatkowo magistrala równoległa może pracować w trybie pośrednim, pozwalającym zaoszczędzić na liczbie końcówek łączących procesor z W3100A kosztem szybkości transferu. Tryb ten polega na tym, że wykorzystywane są tylko dwie linie szyny adresowej. W tym trybie zarówno dane, jak i adresy przesyłane są po 8-bitowej szynie danych do specjalnych rejestrów transferu pośredniego. Ponieważ adres ma 15 bitów, a szyna danych tylko 8, więc musi być on przesyłany w dwóch krokach. W sumie z przesłaniem danych daje to trzy etapy na jedno efektywne przesłanie danych. Aby temu zapobiec, wprowadzono opcję autoinkrementacji, która polega na automatycznym zwiększaniu adresu po każdym przesłaniu danych. Wykorzystując tę opcję, aby przesłać dane do lub z kilku kolejnych rejestrów, nie trzeba za każdym razem przesyłać adresu.

Rozwiązaniem dającym minimalną ilość linii, ale najmniejszą szybkość wymiany danych jest interfejs szeregowy I2C. Jest to dwuliniowa dwukierunkowa magistrala wprowadzona przez firmę Philips. Stosowanie jej nie pozwala jednak na wykorzystania pełnych możliwości układu W3100A w zakresie szybkości przetwarzania.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.