www.eprace.edu.pl » rejestrowanie-multimediow » Układ interfejsu sieciowego W3100A » Informacje ogólne

Informacje ogólne

Układ iinChip W3100A firmy WIZnet stanowi sprzętową implementację stosu protokołów TCP/IP. Dzięki zastosowaniu tego układu mikroprocesor nie musi wykony­wać zadań związanych z obsługą łącza sieciowego. Układ implementuje protokoły internetowe TCP, IP, UDP, ICMP, ARP i ethernetowe DLC i MAC. Układ ma możliwość pracy w trybie full-duplex. Ponadto obsługiwane są 4 kanały pracujące równocześnie i niezależnie, przy czym w każdym może się odbywać transmisja w dowolnym kierunku. Poglądowy schemat blokowy układu przedstawia rysunek 6.1 zaczerpnięty z [3].


Rys. 6.1. Uproszczony schemat blokowy układu W3100Akomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.