www.eprace.edu.pl » rejestrowanie-multimediow » Wstęp » Wprowadzenie

Wprowadzenie

Jednym ze skutków dynamicznego wzrostu możliwości technicznych oferowa­nych przez elektronikę było powstanie nowej dziedziny, jaką są systemy multimedialne. W ostatnich latach uległy one ogromnemu rozpowszechnieniu dzięki obniżeniu kosztów sprzętu do poziomu akceptowalnego dla przeciętnego konsumenta. Wskutek tych czynników przeciętny współczesny komputer domowy oferuje możliwość odtwarzania muzyki, przeglądania obrazów, odtwarzania filmów, a przy odpowiednim oprogra­mowaniu pozawala również tworzyć prezentacje multimedialne.

Drugą dziedziną elektroniki, która przeżywa obecnie okres intensywnego wzrostu, są sieci cyfrowej transmisji danych, a w szczególności sieci komputerowe. Najważ­niejszym przykładem, jaki się tutaj nasuwa, jest światowa sieć Internet działająca w oparciu o zestaw protokołów TCP/IP. Sieć ta pozwala na przesyłanie danych cyfrowych dowolnego typu, przez co znajduje zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach elektroniki, z wyjątkiem systemów czasu rzeczywistego o twardych wymaganiach, gdyż nie gwarantuje określonego czasu przesyłania informacji. Jednak sieć wykorzystująca stos protokołów TCP/IP może być z powodzeniem wykorzystywana do transmisji danych multimedialnych, co jest w prawdzie zadaniem czasu rzeczywistego, ale o miękkich wymaganiach, tzn. dopuszczającym rzadko występujące błędy (nienadążanie sieci). Niewątpliwą zaletą wspomnianych protokołów jest ich popularność, pociągająca za sobą powszechną dostępność urządzeń, które je obsługują. Stąd też wynika decyzja o wykorzystaniu właśnie tych protokołów w niniejszej pracy.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.