www.eprace.edu.pl » rejestrowanie-multimediow » Wstęp » Cel pracy i zarys jego realizacji

Cel pracy i zarys jego realizacji

Praca ta ma na celu zrealizowanie transmisji danych multimedialnych przez sieć z protokołami TCP/IP na przykładzie interfejsu rejestratora rozmów telefonicznych, pozwalającego połączyć go z komputerem.

Rejestrator będzie podłączony do kilku lub kilkudziesięciu linii telefonicznych. Jego zadaniem będzie wykrywanie, że na danej linii jest prowadzona rozmowa i rejestrowanie głosu. Dane głosowe nie będą jednak gromadzone w pamięci rejestratora, lecz będą przesyłane do komputera PC za pomocą interfejsu, będącego tematem tej pracy. Interfejs będzie również służył do przekazywania informacji sterujących z komputera do rejestratora, będzie zatem pozwalał na transmisję dwukierunkową.

Wspomniany interfejs ma zostać zrealizowany zgodnie ze standardem Ethernet, aby umożliwić podłączenie do komputera wyposażonego w standardową kartę sieciową. Na wyższej warstwie dane będą wymieniane w formacie określonym przez protokoły TCP/IP. Obsługa tych protokołów oraz drugiej warstwy Ethernetu zostanie zrealizowana sprzętowo poprzez specjalizowany układ W3100A firmy WIZnet. Rozwiązanie takie ma znaczącą przewagę nad realizacją programową, przejawiającą się głównie w uzyskaniu dużej przepustowości (rzędu 10Mbit/s) bez obciążania mikroprocesora, którego moc obliczeniowa może być w całości przeznaczona do wykonywania innych zadań.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.